change change2win lean leansixsigma jpajansen janjansen didam janjansendidam veranderen verbeteren samenwerken consultancy advies management it-manager interim management consultant operational management didam Slimmer samenwerken Change2Win Home Achtergrond Contact Over mij
© JPAJansen
Veranderen is niet alleen een modewoord maar eerder een must voor elke organisatie die zich wil onderscheiden. Zeker in deze tijd waarbij het economisch gezien even wat minder gaat, ligt veranderen juist nu voor de hand. Waarom krijgt dit dan onvoldoende aandacht? In mijn ogen vaak door onwetendheid. Veranderen wordt maar al te vaak in één adem genoemd met bezuinigen met als gevolg reorganiseren en saneren. De resultaten hiervan zijn bekend. Vele waardevolle medewerkers zijn op dit ogenblik werkeloos. In mijn optiek laat men hier kansen liggen. Welke? Probeer te veranderen door te verbeteren. Door bijvoorbeeld binnen een organisatie een efficiëntere manier van werken te introduceren, kan enerzijds meestal dezelfde reductie worden behaald met tegelijkertijd een lagere kostprijs als resultaat. Anderzijds kan door het eventuele surplus aan vrijkomende capaciteit slim in te zetten de omzet tevens worden vergroot. Ingrijpende ontslagrondes worden mede hierdoor beperkt c.q. voorkomen. Het gaat echter te ver om hier nu dieper in te gaan op het WAT, WAAROM en HOE van de LEAN aanpak maar kort samengevat; Ik kan U en uw organisatie helpen om de nodige procesveranderingen (lees: verbeteringen) door te voeren. Dit kan en doe ik uiteraard niet alleen. Sterker nog! Alleen door een goede samenwerking tussen medewerkers onderling en niet te vergeten het management komen succesvolle en meetbare  verbeteringen van de grond. Graag faciliteer ik deze initiatieven. Dit kan zowel in de rol van Blackbelt als die van Interim-manager. Ook een combinatie, in de rol van Verandermanager, is daarbij mogelijk.

Jan Jansen

Interim Management & Consultancy m.b.t. LEAN Six Sigma en LEAN Operational Management.  
Home